خدای من !

حـالا یـادت آمـد مـن کـی هـستم ؟!معبود من !

سالیانیست مرا راهی صحرای پر از رنگ و فریب کرده ای

تا در آن سیر کنم و تو را بیابم و با تو عاشقی و بندگی کنم .

آن وقت که مرا فرستادی پاک و سبحان بودم

اما حال پر از رنگ دنیا شده ام.

آن روز خود به من گفتی تا همیشه کنار تو

هستم مرا فراموش نکن .اما امروز یاد همه هستم جز تو ..

 خدای من !پشیمـانم حلالم کـن

/ 1 نظر / 34 بازدید
وبگرد

راستی نگفتم وب خوبی دارید موفق باشید