/ 4 نظر / 19 بازدید
فاطمه

از هزاران ...يک نفر اهل دِلند مابقي تنديسي از آب وگِلند... چه تصویر قشنگی [لبخند] به روزیم یاعلی[گل]

فاطمه

سلام علیکم شما چقدددددر دیر دیر اپ میکنید!!!!!! با عرض پوزش ما دوباره آپیم[خنثی] یا حق....![نیشخند]

بنده ی خدا

خیلی زیبا نوشتی عجب مردمانی هستند آنهایی که از همدیگه فقط برای رسیدن به منفعت های دنیایی استفاده می کنند مثل : رفتن سرکار رسیدن به پست های بالای دنیایی انتقال به شهر زندگی و...

م ر الف (عماریون رشت)

آقا یکم کمتر به فکر مال دنیا باش... زود به زود آپ شو استفاده کنیم از مطالبت [نیشخند][لبخند][نیشخند]