ثارالله

!. . . در دنـیـایـی کـه حـتـی روزی روح خـودم هـم تـرکـم مـیـکـنـد، هـیـچ انـتـظـاری از دیـگـران نـیـسـت

دی 95
19 پست
مرداد 95
2 پست
تیر 94
2 پست
بهمن 93
11 پست
شهریور 93
6 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
30 پست