عشق یعنی ...

عشق یعنی معامله میان عاشق ومعشوق

عشق یعنی جنگ تن به تن بانفس

عشق یعنی وداع شب عملیات،وصیت نامه نوشتن،دنیارا سه طلاقه کردن

عشق یعنی تشنگی به هنگام نبرد

عشق یعنی تشنگی وخستگی بسیجی هادرخیبر

عشق یعنی کانال کمیل

عشق یعنی آرام گرفتن بر روی سیم خاردارها

عشق یعنی بدنهای پاره پاره شهدا عشق یعنی تکه دستهای لهیده از تن جدا


عشق یعنی ذکرحسین به هنگام جان دادن

عشق یعنی دانسته روی مین رفتن،یعنی سبقت برای شهادت عشق یعنی
 
پاوه،طلائیه،شلمچه،فکه،مجنون،اروند،دجله،چزابه و...

عشق یعنی غروب مناطق جنگی

عشق یعنی شهادت

انشاءالله که سفرهای راهیان نور مقدمه ای برای رسیدن ما باشد .

نباشد که رفت و آمد ما بی حد شود ولی هنوز ذره ای به شهدا نزدیک نشده باشیم.

/ 7 نظر / 54 بازدید
وبگرد

باز تکرار میکنم که با عملتان حزب الهی بودن را نشان دهید. شهید دهنویان

وبگرد

خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد . . .

rainbow

عشق یعنی استخوان و یک پلاک سالها تنهای تنها زیر خاک

بازباران

سلام علکم.باخون دل به روزیم.التماس دعای فرج[گل]

وبگرد

خاک شد هرکه بر این خاک زیست ٬ خاک چه داند که در این خاک کیست سرانجام که باید در خاک رفت ٬ خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت . . . . . .

ستاره ی زندگی

لبخند بزن؛ برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند، تجربه ثابت کرده است که گاه قوسی کوچک ، میتواند معماری بنایی را نجات دهد ... اپم